Author: CIP@foi

Promjena lozinke – LDAP

Poštovani, Već neko vrijeme mnogim servisima (Studomat, Moodle, Eduroam, FOI mail..)  našeg Fakulteta i Sveučilišta pristupate uz pomoć svog  AAI@Edu.hr identiteta. Lozinku svog AAI@edu.hr identiteta – ukoliko ste je zaboravili ili sumnjate da ste je negdje MOŽDA izložili tuđim očima ili potencijalnoj...

Moodle lozinke kolegija

S obzirom na česte upite vezane uz pristup pojedinim kolegijima UNUTAR e-learning sustava (popularni “moodle”) želimo još jednom NAGLASITI da CIP služba ni u kojem slučaju ne zna, ne postavlja, ne ažurira i ne briše lozinke pojedinih kolegija. Lozinke pojedinih kolegija postavljaju isključivo...

Bežična mreža Eduroam

Studenti i nastavnici Fakulteta organizacije i informatike koriste EDUROAM bežičnu mrežu za spajanje na Internet. Autentifikacija se realizira uz pomoć AAI@Edu.hr identiteta. Ukratko, korisnici prilikom odabira mreže Eduroam unose sljedeće korisničke podatke: korisničko_ime@foi.hr, te lozinku koju koriste za Moodle. Windows 10/8.1/8: za...

Kontakt

Pomoć studentima (AAI@EduHr račun, Eduroam, lozinke isl.): userhelp@foi.hr podrska@foi.hr Dobivanje MSDNAA licence (licence za Microsoft proizvode): cipmsdn@foi.hr Radno vrijeme JZTPIN-a/CIP-a je: pon-pet: 7-21 sat Telefonski broj: 042/390-816