Akademske licence

Kao akademski građani možete ostvariti prava na besplatno korištenje softvera određenih kompanija. Navedeno možete ostvariti na sljedeće načine:

  • MSDNAA licenca –
    detaljnije informacije saznajte na: http://cip.foi.hr/msdnaa/
  • IBM –
    dodatne informacije uskoro (Webshop u izradi)
  • ORACLE-
    dodatne informacije uskoro