Korisnički računi

Poštovani kolege,

Tijekom studiranja i/li rada na FOI-u, susrest ćete se sa sljedećim korisničkim računima

 1. LDAP korisnički račun / iliti AAI@EduHr identitet
 2. korisnički račun za email sustav (barok.foi.hr)
 3. STUDOMAT korisnički račun
 4. korisnički račun na serveru za potrebe nastave – arka

 

1. LDAP račun / AAI@EduHr elektronički identitet

LDAP korisničke račune otvaraju administratori CARNetovih ustanova članica čiji je popis dostupan na slijedećem linku: popis članica a za ažurnost LDAP imenika cijele @foi.hr domene brinu djelatnici CIPa. LDAP račun ima i svoje drugo ime – AAI@EduHr elektronički identitet.

Za mnoge usluge, servise ili resurse trebate proći neizbježnu autentifikaciju, proces kojim dokazujete servisu da ste Vi upravo taj za kojeg se izdajete da jeste i to svojim elektroničkim identitetom, tj. AAI@EduHr identitetom – dakle korisničkom oznakom i lozinkom.

Više detalja o svemu ovdje.

Mnogi servisi koje koristite tijekom studiranja koriste AAI@EduHR identitet kao autentifikacijski model: e-learning sustav [moodle], eduroam pristup bežičnoj mreži WLAN unutar zgrade Fakulteta FOI1 i FOI2, FOI planer studija, email sustav, FOI nastava….

Sami korisnički račun i njegove detalje korisnik može dobiti na 2 načina:

 • osobnim posjetom službi CIP-a. OBAVEZNO ponijeti indeks i imati pri ruci svoj OIB.
 • Hrvatskom poštom (snail mail) na kućnu adresu –> u tom slučaju potrebna nam je Vaša točna poštanska adresa kao i OIB.

Detalje korisničkog računa (username/lozinka) NIJE moguće dobiti standardnim emailom ni telefonom.
Za novi LDAP/AAI@EduHr identitet OBAVEZNI su  slijedeći podaci:

 • ime i prezime
 • matični broj indexa (koji se nalazi iznad fotografije u samom indexu)
 • OIB
 • točna i ispravna email adresa. ukoliko nemate email adresu, dobit ćete je. čitajte dalje.

Lozinku za svoj LDAP korisnički račun možete i sami promijeniti. Pritom trebate znati svoju trenutnu, ispravnu lozinku.

Svoju lozinku možete promijeniti na ovom linku ovdje ili na središnjem sučelju za promjenu lozinke u sustavu AAI@EduHr – ovdje 

Djelomični popis usluga koje možete koristiti sa svojim LDAP/AAI elektroničkim identitetom:

 • Mobile CARNet usluga
 • XCARNet / 3D CARNet usluga
 • MetroCARNet usluga
 • DUO.CARNet/TRIO.CARNet usluga
 • OptiCARNet usluga
 • VIPmeCARNet usluga
 • Tele2CARNet usluga
 • Stick2CARNet usluga
 • CARNet LMS (sustav za udaljeno učenje)
 • CROSBI – Hrvatska znanstvena bibliografija
 • E-knjižnica
 • Centar za online baze podataka

NAPOMENA:

Odlukom Uprave Fakulteta od 07.lipnja 2010. vidljivoj kao javno dostupan dokument na URLu: http://cip.foi.hr/media/uputstva/odluka_naplata_zaporke.pdf za promjenu tj. ponovo izdavanje nove lozinke korisničkog računa potrebno je uplatiti iznos od 20,00 kn prije dobivanje iste. Potrebne detalje uplate možete dobiti u Računovodstvu Fakulteta na br. telefona 042/390-821. Nakon izvršene uplate novu lozinku dobijate na kućnu poštansku adresu.

U slučaju da ste u zgradi Fakulteta osobno, uplatu možete izvršiti i na šalteru Skriptarnice na ulazu u Fakultet a novu lozinku podignuti u prostorijama CIP službe.

 

2. korisnički račun za email sustav (barok.foi.hr)

Ovaj račun se koristi za pristup email servisima preko email klijenta poput MS Outlook-a ili Mozilla Thunderbird-a – dakle emailu korisnika čiju “online verziju” možete koristiti ovdje. Autentifikacija se vrši preko AAI identiteta.

Posjedom korisničkog računa na javnom računalu barok.foi.hr ujedno dobijate automatski i email adresu koja ima 2 pojavna oblika, kraći poput pperic[at]foi.hr ili duži, u lakše pamtljivom obliku – Pero[dot]Peric[at]foi.hr

NAPOMENA:

Odlukom Uprave Fakulteta od 07.lipnja 2010. vidljivoj kao javno dostupan dokument na URLu: http://cip.foi.hr/media/uputstva/odluka_naplata_zaporke.pdf za promjenu tj. ponovo izdavanje nove lozinke korisničkog računa potrebno je uplatiti iznos od 20,00 kn prije dobivanje iste. Potrebne detalje uplate možete dobiti u Računovodstvu Fakulteta na br. telefona 042/390-821. Nakon izvršene uplate novu lozinku dobijate na kućnu poštansku adresu.

U slučaju da ste u zgradi Fakulteta osobno, uplatu možete izvršiti i na šalteru Skriptarnice na ulazu u Fakultet a novu lozinku podignuti u prostorijama CIP službe.

Detalje korisničkog računa (username/lozinka) NIJE moguće dobiti standardnim emailom ni telefonom.

 

3. STUDOMAT korisnički račun
U Studomat se logirate svojim AAI@EduHR identitetom, a pritom koristite svoje prošireno korisničko ime (username@foi.hr). Za račun, probleme i informacije vezane uz Studomat obratite se ljubaznim kolegicama u službi Referade Fakulteta. CIP služba to ne radi.

Studomat aplikacija se nalazi ovdje.

 

4. korisnički račun na serveru za potrebe nastave – barka.foi.hr

Ovaj korisnički račun je potreban za udaljeni pristup barka.foi.hr servera za potrebe nastave/vježbi.

Za kreiranje korisničkog računa na samom serveru obratite se svom asistentu samog kolegija za čije vježbe trebate korisnički račun. Nakon kreiranja samog računa, prijava je putem AAI identiteta.

Navedeni serveri se koriste za potrebe izvođenja nastave na pojedinim kolegijima i kao takvi podliježu pravilima ponašanja i zakonskim odredbama.

 

 •  Istjek korisničkih računa i samog emaila 

Nemojte zaboraviti na činjenicu da Vaš studentski email kao i  sami AAI@EduHr identitet imate samo u posjedu tijekom školovanja na Fakultetu i to dok god ste u nekom od statusa studenta. Drugim rječima – dok god imate neki od statusa studenta u ISVU sustavu  (aktivan/u mirovanju/redoviti/izvanredni itd. isl. ) – imate i pravo na korištenje oba korisnička računa.

Ispisom ili završetkom pak Vašeg studija na Fakultetu ujedno i prestaje Vaš dotadašnji status studenta pa tako – posljedično i mogućnost korištenja Vašeg AAI@EduHr @foi.hr identiteta ili dotada korištene @foi.hr email adrese.

Imajte to posebno na umu netom prije završetka studija pa svoje životopise, reference, pisma preporuke i ostalu korespodenciju nemojte potpisivati sa svojim @foi.hr email adresama jer će Vam one – zapravo posljedično samom postupku ukidanja statusa ujedno i nestati.

Drugim rječima, koristite svoje privatne email adrese za korespodenciju za potencijalnim poslodavcima kako se bliži kraj studija ili školovanja.

Prije samog ukidanja korisničkih računa, CIP služba obavještava završetkom studija svakog studenta o ukidanju njegove dotadašnje email adrese. Iznimke ovog postupka su vrlo rijetke ili nepostojeće.

 

NAPOMENA:

Odlukom Uprave Fakulteta od 07.lipnja 2010. vidljivoj kao javno dostupan dokument na URLu: http://cip.foi.hr/media/uputstva/odluka_naplata_zaporke.pdf za promjenu tj. ponovo izdavanje nove lozinke korisničkog računa potrebno je uplatiti iznos od 20,00 kn prije dobivanje iste. Potrebne detalje uplate možete dobiti u Računovodstvu Fakulteta na br. telefona 042/390-821. Nakon izvršene uplate novu lozinku dobijate na kućnu poštansku adresu.

U slučaju da ste u zgradi Fakulteta osobno, uplatu možete izvršiti i na šalteru Skriptarnice na ulazu u Fakultet a novu lozinku podignuti u prostorijama CIP službe.

Detalje korisničkog računa (username/lozinka) NIJE moguće dobiti standardnim emailom ni telefonom.

You may also like...