FOI email

Ako želite FOI mail čitati pomoću nekog mail klijenta (Outlook, Thunderbird itd.), morate unijeti sljedeće podatke:

 • username: Vaše LDAP/AAI@EduHr  korisničko ime (npr. pperic bez suffixa “@foi.hr”)
 • password: AAI@EduHr lozinka (lozinka Vašeg AAI identiteta koju znate samo Vi)
 • incoming mail server (POP3 server/IMAP server): barok.foi.hr ili mail.foi.hr – (POP3 port: 995 / IMAP port: 143 ili 993) – Connection Security: SSL/TLS 
 • outgoing mail server (SMTP server): barok.foi.hr (mail.foi.hr) ili mail server Vašeg internet providera  – port:25 – Connection Security: STARTTLS 
 • napomena: ukoliko ne prolazi spajanje na barok.foi.hr/mail.foi.hr kao outgoing server na portu 25, postoji mogućnost da Vam to onemogućuje Vaš ISP (T-com, Optima, Magić Telekom).  U tom slučaju koristite za “outgoing mail server” sami mail server Vašeg ISP providera.

 

 • EDIT: Ukoliko Vam postavke zaista ne rade za outgoing mail kao što je naznačeno gore zbog ograničenja koje rade neki ISP provideri, još uvijek možete koristiti za outgoing mail server detalje:
  • SMTP server: barok.foi.hr
  • port: 465
  • connection security: SSL/TLS
  • authentication method: normal password

gmail.com mail servis:

U slučaju da želite čitati i slati mailove kroz svoj Gmail račun, potrebni su Vam korisničko ime i lozinka:

 • za čitanje Foi emaila, idite na
  • Postavke  (Settings) ——>  Računi i uvoz (Accounts and Import) —–> Pogledajte poštu sa drugih računa (Check mail from other accounts) —–> Dodajte POP3 račun e-pošte čiji ste vlasnik u polje Email address  ——> odaberite opciju  “Import emails from my other account (pop3) ”  sa podacima:
   • Username: vaš_username
   • Password: pripadajuća_vaša_lozinka
   • POP Server: barok.foi.hr, Port: 995 , uključite SSL opciju, opcionalno uključite i opcijku “Leave a copy of retrieved message on the server.” 
   • Konačno – Add Account.

 

 • za slanje pošte preko Gmaila koristeći svoj Foi email račun, krenite na svoj gmail.com email account pa slijedite :
  • Postavke  (Settings) ——-> Računi i uvoz  (Accounts and Import) ——-> Pošalji poštu kao -(Send mail as:) ——–> Dodajte drugu e-adresu (Add another email address)  —->  Ispunite svoje podatke za  polja “Ime i prezime” kao i “email adresu”  u obliku username@foi.hr   :
   •  SMTP Server: barok.foi.hr  port: 587
   •  Username: vaš_username_kojeg_posjedujete
   • Password: pripadajuća_vaša_lozinka 
   • Konačno –  Add Account

S obzirom da Vam je google/gmail servis  poslao na gore navedenu email adresu username@foi.hr pripadajući aktivacijski kod , samo ga još UNESITE u slijedećem koraku iščitavajući naravno taj dobiveni email.

 

Prilikom konfiguriranja mail klijenata i/li Gmail računa, pratite navedene upute i zadržite ostale postavke koje su Vam ponuđene prilikom kreiranja.

Naknadno ih ionako možete izmijeniti.

 

You may also like...