FOI email

Ako želite FOI mail čitati pomoću nekog mail klijenta (Outlook, Thunderbird..), morate unijeti sljedeće podatke:

  • username: Vaše skraćeno korisničko ime (npr. pperic bez “@foi.hr”)
  • password: AAI@edu.hr lozinka (lozinka Vašeg AAI identiteta)
  • incoming mail server (POP3 server/IMAP server): barok.foi.hr ili mail.foi.hr – (POP3 port: 995 / IMAP port: 143 ili 993) – Connection Security: SSL/TLS 
  • outgoing mail server (SMTP server): barok.foi.hr (mail.foi.hr) ili mail server Vašeg internet providera  – port:25 – Connection Security: STARTTLS 
  • napomena: ukoliko ne prolazi spajanje na barok.foi.hr/mail.foi.hr kao outgoing server, postoji mogućnost da Vam to onemogućuje Vaš ISP (T-com, Optima, Magić…).  U tom slučaju koristite za “outgoing mail server” sami mail server Vašeg ISP providera.

U slučaju da želite čitati i slati mailove kroz svoj Gmail račun, potrebni su Vam korisničko ime i lozinka:

  • za čitanje Foi emaila, idite na Postavke –> Računi i uvoz –> Pogledajte poštu sa drugih računa –> Dodajte POP3 račun e-pošte čiji ste vlasnik
  • za slanje pošte preko Gmaila koristeći svoj Foi email račun, idite na Postavke -> Računi i uvoz –> Pošalji poštu kao –> Dodajte drugu e-adresu

Prilikom konfiguriranja mail klijenata i/li Gmail računa, pratite navedene upute i zadržite ostale postavke koje su Vam ponuđene prilikom kreiranja. Naknadno ih možete izmijeniti.

 

You may also like...