Korisnički računi

Poštovani kolege, Tijekom studiranja i/li rada na FOI-u, susrest ćete se sa sljedećim korisničkim računima LDAP korisnički račun / AAI@EduHr identitet korisnički račun za email sustav (barok.foi.hr) STUDOMAT korisnički račun korisnički račun na serveru za potrebe nastave – arka  ...

FOI email

Ako želite FOI mail čitati pomoću nekog mail klijenta (Outlook, Thunderbird..), morate unijeti sljedeće podatke: username: Vaše LDAP/AAI@EduHr  korisničko ime (npr. pperic bez suffixa “@foi.hr”) password: AAI@EduHr lozinka (lozinka Vašeg AAI identiteta koju znate samo Vi) incoming mail server (POP3 server/IMAP server):...

Pravila ponašanja

Pravila ponašanja pri korištenju usluga Interneta, emaila i ostalih mrežnih resursa su sklop dogovorenih pravila ponašanja i zakonskih regulativa. Ukoliko prekršite navedena ponašanja, možete biti podložni sankcijama nadležne institucije ili zakona države u kojoj se nalazite. Navedene upute smatraju se...

Promjena lozinke – LDAP

Poštovani, Već neko vrijeme mnogim servisima (Studomat, Moodle, Eduroam, FOI mail..)  našeg Fakulteta i Sveučilišta pristupate uz pomoć svog  AAI@Edu.hr identiteta. Lozinku svog AAI@edu.hr identiteta – ukoliko ste je zaboravili ili sumnjate da ste je negdje MOŽDA izložili tuđim očima ili potencijalnoj...