Dobrodošlica

Poštovani studenti / brucoši,

Dobrodošli na Fakultet organizacije i informatike Varaždin!

Čestitamo Vam na uspješnom upisu u prvu godinu studija, te Vam ujedno želimo uspješno daljnje studiranje.

Kako bismo Vas upoznali sa IT aspektom studiranja na FOI-u, donosimo Vam par objašnjenja, smjernica i daljnjih linkova za bolje razumijevanje:

  • AAI@EduHr elektronički identitet

Prilikom upisa dobili ste svoj JMBAG identifikacijski broj i i AAI@EduHr elektronički identitet username@foi.hr, kao i email sandučić u formi username@student.foi.hr  kojeg ćete često koristiti tijekom svojeg studiranja na FOI-u.

AAI@EduHr identitet Vam omogućuje pristup mnogobrojnim servisima, web aplikacijama i uslugama u našem IT prostoru Fakulteta kojeg ćete vremenom upoznati i koristiti tijekom školovanja. Primjeri toga su: e-learning [moodle], FOI bežična mreža [EDUROAM], e-radovi [završni i diplomski radovi], FOI planer studija, pristup internetu preko komercijalnih davatelja internetskih usluga itd.

Imajte pritom na na umu da s Vašim AAI@EduHr identitetom možete i mnogo više na online akademskom webu  (domaćem i inozemnom). Više o tome možete naći ovdje:

Svaki AAI@EduHr identitet je u standardnoj pojavnoj formi username@ime_ustanove.hr pa je tako naš, FOI-ev u obliku username@foi.hr.

Služba Centra za Informatičku Podršku (CIP) rješava tehnički aspekt  AAI@EduHr prostora FOI sa sufixom ustanove @foi.hr.

Više o tim krasnim, kršnim i naočitim momcima ovdje: http://cip.foi.hr/kontakt.

 

Dodatna napomena: Lozinku tretirajte kao i pin vaše kreditne/debitne kartice a same detalje korisničkog računa nemojte davati drugim kolegama ili potencijalnim phishing spammerima ukoliko slučajno dobijete njihov email u svojem @foi.hr email sandučiću.

Toplo Vam preporučujemo da nikada nikome ne otkrivate svoje lozinke, uključujući i administratore tih sustava – njima to ne treba.

Lozinkama jednostavno nema mjesta u clear-text formi nigdje, pa tako ni u bilokakvoj korespodenciji s bilokime, bilokada i bilogdje.

Posljedice njene zloupotrebe mogu biti vrlo neugodna iskustva za njene vlasnike, a gotovo minorne za one koji su je zapravo zlorabili.

Imajte to na umu tijekom školovanja.

 

  • Pravila korištenja Vaših korisničkih računa

Pravila korištenja Vaših korisničkih računa su navedena ovdje: http://cip.foi.hr/pravila-ponasanja/.

Molimo Vas da zbog Vaše sigurnosti, te sigurnosti Vaših kolega, obratite posebnu pažnju na njih.

Svako preuzimanje i distribucija digitalnih materijala koji podliježu autorskim pravima (primjer: skidanje filmova sa torrenta) je najstrože zabranjena. Više o tome na: ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0035.pdf i http://www.carnet.hr/abuse/faq?faq_id=457

 

  • Spajanje na bežičnu mrežu FOI-a / EDUROAM uslugu

Upute za spajanje na bežičnu mrežu FOI-a a.k.a EDUROAM se mogu pronaći ovdje: EDUROAM pristup. Na spomenutu mrežu se možete spojiti pomoću AAI@EduHr identiteta.

Windowsi 8.1  i 10 ne zahtijevaju dodatnu instalaciju sigurnosnih klijenata, nego samo točno uneseno korisničko ime i lozinku. Sva prethodno navedena pravila o ponašanju na mreži se primjenjuju bez iznimke.

 

  • Microsoft Imagine – licenca za preuzimanje Microsoftovih programskih proizvoda

Upute za dobivanje MSDNAA licence, kojom besplatno možete preuzeti Microsoftove programske proizvode (Windows, Office 365 Student pack, Windows server…), možete vidjeti ovdje: http://cip.foi.hr/microsoft-imagine/

 

  • Ostali korisni linkovi:

Pravila korištenja Carnet usluga: Naputak_pravila_Carnet.pdf

Sigurnost na internetu: sigurnije_na_internetu.pdf

Održavanje LDAP imenika i AAI@EduHr identiteta: AAI-FOI.pdf

Naputak o pravima i obvezama korisnika: Naputak_pravila_barok.pdf

 

  • Istjek korisničkih računa i samog emaila 

Nemojte zaboraviti na činjenicu da Vaš studentski email kao i  sami AAI@EduHr identitet imate samo u posjedu tijekom školovanja na Fakultetu i to dok god ste u nekom od statusa studenta. Drugim rječima – dok god imate neki od statusa studenta u ISVU  sustavu  (aktivan/u mirovanju/redoviti/izvanredni itd. isl. ) – imate i pravo na korištenje oba korisnička računa.

Ispisom ili završetkom pak Vašeg studija na Fakultetu ujedno i prestaje Vaš dotadašnji status studenta pa tako – posljedično i mogućnost korištenja Vašeg AAI@EduHr @foi.hr identiteta ili dotada korištene @foi.hr email adrese.

Imajte to posebno na umu netom prije završetka studija pa svoje životopise, reference, pisma preporuke i ostalu korespodenciju nemojte potpisivati sa svojim @foi.hr email adresama jer će Vam one – zapravo posljedično samom postupku ukidanja statusa ujedno i nestati.

Drugim rječima, koristite svoje privatne email adrese za korespodenciju za potencijalnim poslodavcima kako se bliži kraj studija ili školovanja.

Prije samog ukidanja korisničkih računa, CIP služba obavještava završetkom studija svakog studenta o ukidanju njegove dotadašnje email adrese. Iznimke ovog postupka su vrlo rijetke ili nepostojeće.

 

Da ponovimo još jednom; detalje svog korisničkog računa ili novu lozinku korisnik može dobiti na 2 načina :

  • osobnim posjetom službi Referade u prizemlju zgrade. imajte pri ruci neki osobni dokument radi utvrđivanja Vašeg identiteta.
  • emailom na adresu podrska@foi.hr  OBAVEZNO nam u tom slučaju pošaljite fotografiju svoje osobne karte iz koje se jasno vidi Vaše ime i prezime kao i godina rođenja. Ostale podatke možete i sakriti. Fotografija osobne karte služi samo u postupku utvrđivanja Vašeg identiteta koji tada nije u fizičkom obliku.

 

You may also like...