Korisnički računi

Poštovani kolege,

Tijekom studiranja i/li rada na FOI-u, susrest ćete se sa sljedećim korisničkim računima

  1. LDAP korisnički račun / iliti AAI@EduHr identitet
  2. korisnički račun na serveru za potrebe nastave – barka

 


1. LDAP račun / AAI@EduHr elektronički identitet

LDAP korisničke račune otvaraju administratori CARNetovih ustanova članica čiji je popis dostupan na slijedećem linku: popis članica a za ažurnost LDAP imenika cijele @foi.hr domene brinu djelatnici CIPa. LDAP račun ima dakle i svoje drugo ime – AAI@EduHr elektronički identitet.

Za mnoge usluge, servise ili resurse trebate proći neizbježnu autentifikaciju, proces kojim dokazujete servisu da ste Vi upravo taj za kojeg se izdajete da jeste i to svojim elektroničkim identitetom, tj. AAI@EduHr identitetom – dakle korisničkom oznakom i lozinkom.

Više detalja o svemu ovdje.

Mnogi servisi koje koristite tijekom studiranja koriste AAI@EduHR identitet kao autentifikacijski model: e-learning sustav [moodle], eduroam pristup bežičnoj mreži WLAN unutar zgrade Fakulteta FOI1 i FOI2, FOI planer studija, email sustav, FOI nastava i mnogi drugi.

Detalje svog korisničkog računa ili novu lozinku korisnik može dobiti na 2 načina :

  • osobnim posjetom službi Referade u prizemlju zgrade. imajte pri ruci neki osobni dokument radi utvrđivanja Vašeg identiteta.
  • emailom na adresu podrska@foi.hr
    • OBAVEZNO nam u tom slučaju pošaljite fotografiju svoje osobne iskaznice iz koje se jasno vidi Vaše ime i prezime kao i godina rođenja.
    • Ostale podatke slobodno sakrite,  fotografija osobne karte služi samo u postupku utvrđivanja Vašeg identiteta koji tada nije u fizičkom obliku.

NAPOMENA:

Nakon što zatražite i dobijete detalje Vašeg AAI korisničkog računa/identiteta, nije više potrebno slati presliku osobne karte za svako daljnje pitanje službi CIP (userhelp@foi.hr ili podrska@foi.hr) već samo nastaviti koristiti svoju novodobivenu @foi.hr email adresu.

 


Detalje korisničkog računa (username/lozinka) NIJE moguće dobiti  telefonom.


Lozinku za svoj AAI/LDAP korisnički račun UVIJEK možete i sami promijeniti. Naravno da pritom trebate znati svoju trenutnu, ispravnu lozinku.

Svoju lozinku možete promijeniti DAKLE na ovom linku OVDJE ili na središnjem sučelju za promjenu lozinke u sustavu AAI@EduHr – OVDJE 

 

 

2. korisnički račun na serveru za potrebe nastave na javnom serveru barka.foi.hr

Ovaj korisnički račun je potreban za udaljeni pristup barka.foi.hr serveru, koristite ga za potrebe nastave/vježbi te ga dobijate samo ukoliko imate vježbe/demonstrature/labose iz pojedinog predmeta.

Za kreiranje korisničkog računa na javnom serveru nastave morate se obratiti svom asistentu ili demonstratoru samog kolegija za čije vježbe trebate korisnički račun.

Server se koristi dakle za potrebe izvođenja nastave na pojedinim kolegijima a njegova upotreba podliježe pravilima ponašanja i zakonskim odredbama o čemu ćete biti obaviješteni pozdravnom porukom pri svakoj uspješnoj prijavi.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Na server se uspješno prijavljujete koristeći samo svoj username, bez SUFFIXA @foi.hr.

Dakle NE pperic@foi.hr vec samo pperic i pripadajuća lozinka.

 


Detalje korisničkog računa (username/lozinka) NIJE moguće dobiti  telefonom.


Istjek korisničkih računa i samog emaila 

Nemojte zaboraviti na činjenicu da Vaš studentski email kao i  sami AAI@EduHr identitet imate samo u posjedu tijekom školovanja na Fakultetu i to dok god ste u nekom od statusa studenta. Drugim rječima – dok god imate neki od statusa studenta u ISVU sustavu  (aktivan/u mirovanju/redoviti/izvanredni itd. isl. ) – imate i pravo na korištenje oba korisnička računa.

Ispisom ili završetkom pak Vašeg studija na Fakultetu ujedno i prestaje Vaš dotadašnji status studenta pa tako – posljedično i mogućnost korištenja Vašeg AAI@EduHr @foi.hr identiteta ili dotada korištene @foi.hr email adrese.

Imajte to posebno na umu netom prije završetka studija pa svoje životopise, reference, pisma preporuke i ostalu korespodenciju nemojte potpisivati sa svojim @foi.hr email adresama jer će Vam one – zapravo posljedično samom postupku ukidanja statusa ujedno i nestati.

Drugim rječima, koristite svoje privatne email adrese za korespodenciju za potencijalnim poslodavcima kako se bliži kraj studija ili školovanja.

 

You may also like...