Mogući problemi sa eduroam pristupom – SAMO za pojedine korisnike

Štovani,

U kontekstu sveukupne procedure godišnje obavezne certifikacije našeg AAI@EduHr imenika od strane Sveučilišnog računskog centra i njihovog AAI@EduHr  tima, promijenjeni su self-signed radius certifikati za radius server freeradius.foi.hr jer su pred svojim vremenskim istjekom.

Ukoliko imate problem tijekom spajanja na usluge pristupa internetu koristeći eduroam mrežu (bilo njenu bežičnu ili “žičanu verziju” recimo unutar Studentskih domova), svakako provjerite ovim redoslijedom :

 

  • imate li i dalje uopće svoj dosadašnji AAI identitet na FOI-u?

Pozadina priče:

Mnogi studenti izgubili su svoj dosadašnji status studenta pa onda posljedično nakon 90 dana i pravo na upotrebu AAI identiteta ukoliko nisu podmirili neke od svojih studentskih obaveza, koje su obično u kontekstu upisa ili financijskog karaktera.

Rješenje problema: kontakt službe Referade FOI – osobno, telefonski ili emailom.

 

  • posjedujete li TOČNE svoje AAI pristupne podatke, dakle korisničko ime+lozinku?

Provjeru možete uvijek izvršiti na starom i novom URLu sučelja provjere:  http://aai1.foi.hr/ldap/user

Ukoliko nakon provjere dobijate poruku o greški tipa: “Neispravna korisnička oznaka ili zaporka.” – obratite se Referadi Fakulteta da Vam se lozinka resetira.

 

  • brisanje profila mreže eduroam u vašim postavkama i kreiranje novog profila

S obzirom da se freeradius.foi.hr poslužiteljski certifikat PROMIJENIO kako je navedeno pri vrhu članka – potrebno ga je ponovo instalirati tj. importirati ga u sustav a to možete uraditi :

  • manualno, klikom na link samog freeradius.foi.hr CA Root certifikata:   http://it.foi.hr/wifi/ca.foi.hr.der    Download, install jednostavnim dvoklikom ako ste Windows korisnik. Kreirajte potom profil eduroam mreže standardno kao i prvi puta, koristeći svoje AAI pristupne podatke (username@foi.hr+pripadajuća lozinka)
  • automatski, koristeći eduroam installer aplikaciju

 

Pojedini korisnici su koristili eduroam installer aplikaciju, dobavljivu na http://installer.eduroam.hr/ koja će UJEDNO napraviti i potreban import/install self-signed, novog freeeradius.foi.hr CA Root certifikata. Ukoliko ste eduroam pristup na svom računalu na taj način instalirali ranije, preporučujemo Vam svakako ponovo tu bezbolniju opciju.

 

Hvala na razumijevanju.

CIP služba

 

You may also like...